ข่าว : รมว.เฮ้ง ลั่น สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19 ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 17 ม.ค.65 นี้เป็นต้นไป

16 มกราคม 2565

รมว.เฮ้ง ลั่น สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

ป้องกันโควิด – 19 ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 17 ม.ค.65 นี้เป็นต้นไป

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ที่ระบาดระลอกใหม่และกลายพันธุ์ตลอดเวลา ในขณะนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้มีนโยบายเข้มข้น  เพื่อสกัดกั้นโรคร้ายโควิดโอมิครอน พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเต็มที่ และมอบมาตรการสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster Dose) เพื่อสร้างภูมิคุมกันและลดความรุนแรงของโรค กระผมได้มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งดำเนินการประสานนายจ้างสำรวจความต้องการของผู้ประกันตนฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็ม 3 ผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม และจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็ม 3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึง 20 จุดฉีด และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด (สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา) อีก 13 จุดฉีด เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความพร้อมการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่า สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบหริการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน โดยมีแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ประจำเดือนมกราคม 2565 ในเดือนนี้ก่อน ซึ่งได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกันตนในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา จำนวน 436,080 โดส โดยแบ่งเป็นระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 จำนวน 196,680 โดส และระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 จำนวน 239,400 โดส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ประกันตนที่แสดงความประสงค์ผ่านนายจ้างในระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2565 นี้

          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่าน เมื่อทราบกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนกันกับการฉีดวัคซีนทุกครั้งที่ผ่านมา คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น และที่สำคัญคือ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว  และครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค โดยเร็วที่สุด หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

---------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน